From the BlogHire Me

Archives for August 2011

Een Lustrum in Nederland

5 jaar geleden kwam ik naar Nederland. Deze laatste lustrum is de mooiste en gelukkigste tijd van mijn leven.Ik kan alleen maar bedanken iedereen die mij heeft geholpen: Edwin, Eric Bloenkolk en familie, Club M gasten, mijn basketball teamgenoten, internationale studenten, leraren, collega’s, bazen, Gatita en familie, en bovendien dit open maatschappij.

Van hartelijk bedankt.

Enhanced by Zemanta